Bedrijfsregeling Brandregres

De wet geeft brandverzekeraars het recht om een uitbetaalde schade op de veroorzaker te verhalen. Dit verhaalsrecht geldt overigens niet voor particulieren, maar wel voor de zakelijke markt. Tot 1 januari 2014 kon de brandverzekeraar een bedrag van maximaal € 500.000 verhalen op een zakelijke partij die deze schade door onzorgvuldig handelen veroorzaakt. Bijvoorbeeld lassers die een brand veroorzaken. Vanaf 1 januari 2014 kunnen deze brandverzekeraars dit soort schades volledig verhalen. De maximering van € 500.000 is dus komen te vervallen.

Hiermee wordt de brandveiligheid nogmaals onderstreept door de bond van verzekeraars. Rodenburg helpt u in de uitvoering, als ook in beheer van brandveiligheid met behulp van het interactieve logboek. Lees hier het gehele brandreges.