Christelijke Hogeschool

Update Christelijke Hogeschool Ede, in 2016 zijn we gestart met de brandpreventie, momenteel krijgt het een mooi vervolg.

Om op een zo kort mogelijke termijn de brandcompartimenten weer volledig brandveilig te maken, heeft CHE Ede er voor gekozen om onze monteur zonder voorafgaande inventarisatie een aantal herstelwerkzaamheden te laten verrichten.

Plan van aanpak

Aan de hand van de werkzaamheden van de monteur hebben we een plan opgesteld om gefaseerd per afdeling de brandscheidingen te herstellen. Dit alles is naar tevredenheid uitgevoerd en CHE Ede heeft dan ook gekozen voor ons InControl systeem, waarbij de controle en het beheer van de brandscheidingen volledig wordt uitbesteed aan Rodenburg. Het InControl systeem is een interactief logboek waarbij op elk gewenst moment inzage verkregen kan worden in de actuele status van een gebouw. Meer weten over interactief logboek.

Werkzaamheden 2016

Voor de Christelijke hogeschool in Ede zijn we een samenwerking gestart waarbij we de volledige bouwkundige brandpreventie verzorgen. Hierbij dient gedacht te worden aan brandwerende wanden, deuren en glas. Maar ook de brandwerende doorvoeringen en het bekleden van de staalconstructie. Voor nieuwe voorzieningen wordt gekeken welk product de beste resultaten behaald bij zowel het aanbrengen als ook in de beheersfase. Zo passen we bij ruimtes met veel mutaties flexibele afdichtingen toe en zo voorkomen we hoge beheerkosten. Rodenburg Bouwkundige Brandpreventie is dan ook een deskundige partner voor de langer termijn.

Plaats:         Ede
Datum:        08-03-2019

Bouwen doe je samen, zo denken we daarover bij Rodenburg. En daarom werken steeds meer opdrachtgevers met ons samen bij projecten van uiteenlopende omvang. U leest er meer over op deze website.

Meer informatie?

Gerelateerde dienst