Brandveiligheid in het Bouwbesluit

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Moeten we deze eisen strikt volgen en/of is een ‘op maat’ brandveiligheidsplan effectiever én goedkoper?

Je kunt de eisen van de Brandveiligheid uit een bouwbesluit vergelijken met een APK-keuring. Stel de gebouweigenaar/ gebruiker verdeelt het gebouw in brandcompartimenten van 1.000 vierkante meter met er omheen een ‘schilletje van 60 minuten’ en hij zorgt voor voldoende vierkante meters aan glas voor licht doorlating dan heeft hij een gebouw waarvan de minister zegt: ‘Het voldoet aan de minimale kwaliteitseisen. Oftewel, de APK-keuring is binnen, hij mag ‘de weg op’.”

Eisen brandveiligheid bouwbesluit werken rechtstreeks

De regels in het Bouwbesluit ten aanzien van (brand)veiligheid hebben een rechtstreekse werking. Bij gebruik van het bouwwerk moet er aan worden voldaan zonder dat de gemeente of brandweer daar eerst op moet wijzen. Het is dus een wettelijke verplichting. Wanneer de gebouweigenaar/gebruiker verzaakt, is hij in overtreding. Voor alle duidelijkheid, het Bouwbesluit maakt qua (brand)veiligheidseisen een onderscheid tussen nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw. “De eisen voor bestaande gebouwen zijn lichter dan die voor bijvoorbeeld nieuwbouw.

Het Bouwbesluit legt een basis voor de brandveiligheid

Het Bouwbesluit 2012 legt dus een basis voor de (brand)veiligheid van gebouwen. De ‘vaste set eisen’ zijn niet voor alle gebouwen geschikt, de eisen zijn algemeen beschreven. Het betreft een vaste set van eisen waarmee een gebouw goed (brand)veilig te maken is. Neem een grote loods op een industrieterrein als voorbeeld; een hoog magazijn met gerobotiseerde ‘pickers’ die op commando goederen uit een rek trekken. Het is dan niet handig als daar elke 1.000 vierkante meter een brandscheiding tussen staat. De eis van verdeling in brandcompartimenten van 1.000 vierkante meter kan ook te ‘overdreven’ zijn. Staat de loods op de hei met geen enkel gebouw er omheen, dan heeft onderverdeling in 1.000 vierkante meter compartimenten geen zin. Het is ook niet verplicht, want de doelstelling brandveiligheid van de minister is, dat mensen veilig moeten kunnen vluchten en dat de brand niet mag uitslaan naar andere gebouwen. Welnu, in het gebouw zijn geen mensen en het staat ver weg van andere bouwwerken.”

Maak een brandveiligheidsplan op maat

De eigenaar/gebruiker van een gebouw kan zich strikt houden aan de eisen in het Bouwbesluit. Maar, om redenen die we al eerder noemden, heeft hij wellicht de wens van een brandveiligheidsplan op maat. We bedenken dan een andere oplossing voor de brandveiligheid van het gebouw op basis van gelijkwaardigheid. Het bouwbesluit staat dit toe.

Rodenburg Bouwkundige Brandpreventie helpt u graag op weg met brandwerende oplossingen en het beheer daarvan. Rodenburg Bouwkundige Brandpreventie heeft een applicatie ontwikkelt waarmee u gemakkelijk uw vereiste gegevens ten aanzien van de brandveiligheid kunt opslaan en actueel kunt houden. Interactief beheer van uw veiligheid.