Drie grootste misverstanden over brand!

Welke misverstanden zijn er in de loop van de tijd eigenlijk ontstaan over brand in een gebouw? Hoe brandveilig is uw pand?

(auteur: www.assurtief.nl – Gert de Haas)

1. Misverstand: Brandveilig of vluchtveilig

Als u voldoet aan wet- en regelgeving is een door de brandweer zogenaamd ‘brandveilig’ verklaard gebouw vaak niet meer dan een ‘vluchtveilig’ gebouw. In sommige situaties zelfs dát niet, getuige de dodelijke slachtoffers bij branden in bijvoorbeeld gebouwen waarin veelal senioren wonen of verzorgingshuizen. Ook in bedrijfs- en winkelpanden kunnen minder valide mensen aanwezig zijn die op eigen kracht niet tijdig buiten kunnen komen. Men gaat bij veel gebouwen ten onrechte uit van zelfredzame mensen.

2. Misverstand: De Brandweer?!

Veel ondernemers denken dat de brandweer hun bedrijf komt redden zodra er brand is. Dat willen zij uiteraard ook wel, maar na 10-12 minuten eenmaal aangekomen is veelal niet méér mogelijk dan wat bij de bouw van een pand eigenlijk al bepaald is. De brandweer doet wat ze kan. Heel vaak kan men echter niet meer doen dan het brandende gebouw met de inhoud ‘gecontroleerd laten uitbranden’ en aangrenzende panden nat houden. U bent eigenlijk uw eigen ‘brandweer’ en de brandende vraag die dus gesteld moet worden is: “Hoe ‘brandbestendig’ moet het gebouw of compartimentsdeel zijn”? Voorkom schijnveiligheid en lees ‘Hebt u ook een áfbrandmeldinstallatie’?

Dat ook zelfs aangrenzende bedrijven niet altijd gered kunnen worden, blijkt uit onderstaand voorbeeld:

Toen in Amsterdam bij Leen Bakker brand ontstond, brandde vervolgens ook Halfords,TNT en Gamma af. Schade € 15.600.000, de brandwerende scheidingen bleken onvoldoende om de brand te stuiten. Dat was bij de bouw uiteraard al bekend. Ook bij de gebruikers?

Na de brand gaat de brandweer terug naar de kazerne, de verzekeraar betaalt de schade, desnoods vele miljoenen, iedereen gaat over tot de orde van de dag. Behálve u, uw bedrijf is tot de grond toe afgebrand en u kunt uw klanten niet meer bedienen. De echte problemen zijn dus voor u en begínnen nú pas. Alle vaste kosten, zoals lonen, rente, autokosten et cetera lopen door, terwijl er niets meer binnenkomt. De omzet en/of productie is voor lange tijd weg…

Overigens, als gekozen is voor een sprinklerinstallatie, is de brand in de meeste gevallen al geblust voordat de brandweer arriveert.

3. Misverstand: Verzekerd

Ik ben toch verzekerd? Zeker, en veel ondernemers denken zelfs  ‘goed verzekerd’ te zijn. Het risico is dan overigens niet weg.., maar ‘afgekocht’ door een brandpremie. In welke mate is vaak onvoldoende duidelijk, maar men dénkt ‘voldoende’. Die gedachte is hopelijk terecht, maar is dat zeker niet altijd. Dus beter is zéker weten. Schaderegeling bij bijvoorbeeld niet getaxeerde gebouwen of inventarissen kan dramatisch verlopen. De uitkeringstermijn van de bedrijfsschadeverzekering staat vaak op 52 weken, terwijl dat regelmatig te kort is.