Nationale Brandpreventieweken

De Nationale Brand Preventieweken zijn van start gegaan. Dit jaar zet de brandweer in op jonge “Speurneuzen” die leren omgaan met accu’s en adapters.

Het aantal woningbranden is toegenomen door gebruik van oplaadbare elektrische apparaten.

Woningbranden nemen niet alleen toe door oplaadbare, elektrische apparaten, maar ook door de vergrijzing in Nederland. Er ontstaan steeds meer slachtoffers door fatale woningbranden.

Rodenburg zet in op bouwkundige brandveilige woningen, met de focus op woon-zorginstellingen (seniorenwoningen).

Hiermee voldoet de zorginstelling niet alleen aan de minimale eisen van het bouwbesluit, maar door middel van een adequaat controlesysteem blijft het gebouw op bouwkundig niveau up-to-date .