PGS 15 Magazijn noodzakelijk!

De veiligheid bij Brabantse chemiebedrijven is niet op orde, hoe is het in uw bedrijf? Voldoet uw bedrijf aan de PGS-15 richtlijnen die zijn opgesteld?

Volgende ramp op komst?

Veel Brabantse chemiebedrijven voldoen niet aan de veiligheidseisen die worden gesteld, dit meldt Omroep Brabant op 23 januari 2017. Het gehele artikel kunt u via deze link lezen.  Inspectierapporten van 2015 en 2016 wijzen uit dat er veel mis is met de veiligheid. Sommige bedrijven zijn direct stilgelegd, de risico’s van waren te groot. Brandveiligheidssystemen werken niet, loodsen waar brandgevoelig materiaal wordt opgeslagen voldoen niet aan de eisen of evacuatieplannen waren niet op orde. Het is wachten op de volgende ramp.

PGS 15 Magazijn

Chemie bedrijven hebben vaak te maken met een PGS 15 magazijn. Bij de opslag van gevaarlijke stoffen worden strenge eisen gesteld aan de brandwerende scheidingen. Rodenburg heeft ervaring met het realiseren van de benodigde bouwkundige brandwerende voorzieningen. Graag delen wij deze kennis met u.