Hogeschool Inholland

In samenwerking met Hogeschool InHolland hebben we de brandwerende scheidingen gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd.. De voorzieningen zijn inzichtelijk gemaakt in een interactief logboek systeem.

We kijken terug op een mooie samenwerking, waarin we de volgende resultaten hebben geboekt:

  • Overzicht van alle aanwezige installatietechnische doorvoeringen
  • Inzicht in het kwaliteitsniveau van de brandwerende afdichtingen door per doorvoering een overzicht van de gebruikte materialen en de daar bijbehorende testrapporten
  • Overzichtelijke digitale beschikbaarheid van voorzieningen en bijbehorende stukken
  • Per voorziening een mogelijkheid tot doorbraakmelding welke eenvoudig door derden kan worden geactiveerd
  • Er is een huishoudelijk reglement opgesteld, waarmee de doorbraakmeldingen via de werkvergunning worden voorgeschreven.
  • Een overzicht van alle gebouwen waarin alle brandwerende voorzieningen, gebruikte materialen, bijbehorende certificaten, status van voorziening en tekeningen inzichtelijk zijn

Onder verscherpt toezicht is dit project uitgevoerd.

Plaats:         Diverse locaties
Datum:        22-03-2018

Bouwen doe je samen, zo denken we daarover bij Rodenburg. En daarom werken steeds meer opdrachtgevers met ons samen bij projecten van uiteenlopende omvang. U leest er meer over op deze website.

Meer informatie?

Gerelateerde dienst