Risicobewustzijn

Onderzoek naar het brandveiligheidsniveau van bestaande bouw in een veiligheidsregio leverde op dat slechts drie procent van die gebouwen voldoet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit.

Gebrek aan kennis en risicobewustzijn bij gebouwbeheerders en –gebruikers zorgen voor deze alarmerende cijfers. Wie is er nu precies verantwoordelijk voor het bewaken van het brandveiligheidsniveau in de gebruiksfases? Is er een adequate noodorganisatie of –plan?  Rodenburg is gespecialiseerd in het verhogen van het brandveiligheidsniveau op bouwkundig gebied van bestaande gebouwen. Heeft u vragen of heeft u behoefte aan vrijblijvend advies? Wij denken graag met u mee.

Bron: www.brandveilig.com