Start brandpreventie werkzaamheden legeringsgebouwen

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en Heijmans voert Rodenburg Bouwkundige Brandpreventie bij een groot aantal legeringsgebouwen van het ministerie van Defensie bouwkundige brandpreventie werkzaamheden uit.

Deze gebouwen voldoen niet altijd meer aan de huidige brandveiligheidseisen. Om er voor te zorgen dat de gebouwen binnen bepaalde tijd veilig te verlaten zijn, moeten er aanpassingen worden verricht.

Uitvoerig onderzoek

Inmiddels is er gestart met de werkzaamheden in Harskamp en wordt er op vele andere legeringsplekken onderzoek gedaan en de voorbereidingen getroffen om snel te starten met de uitvoering. Gedurende de werkzaamheden wordt militair personeel tijdelijk ondergebracht in andere legeringsgebouwen.