Waarborgen digitaal logboek

Het waarborgen van je diensten als bedrijf is voor Rodenburg Bouwkundige Brandpreventie afgelopen maanden een belangrijk agendapunt geweest. We willen onze klanten maximaal kunnen bedienen en zekerheid bieden.

Dit heeft geresulteerd in het oprichten van een stichting. De stichting draagt zorg voor het bewaken en faciliteren van de continuïteit van de (digitale) diensten die worden geleverd aan onze klanten door Rodenburg Bouwkundige Brandpreventie BV.

 

Vertaling naar de praktijk

In de praktijk zal je als klant niet veel merken van het bestaan van deze stichting. De stichting heeft als doel om ons digitale logboek, waar alle brandwerende voorzieningen in vastgelegd worden, minimaal 12 maanden beschikbaar te houden, nadat er een bedreiging (faillissement) is opgetreden.

Op het moment dat er dus bijvoorbeeld een faillissement optreedt komt de stichting voor jou als klant in beeld. Nog 12 maanden lang kun je gebruik maken van het logboek en in in deze periode heb je de mogelijkheid om de diensten te exporteren of andere zaken mee te doen.

 

Wie kan hier aanspraak op maken?

Dit geldt uiteraard alleen voor de klanten die een overeenkomst hebben afgesloten met de stichting.